Ułatwienia

Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów 

Tagi: Publikacje programów Fundacji | debaty i konferencje | polityka rozszerzonej UE wobec nowych sąsiadów | Publikacje |

Overview of the Polish Publications about the New Eastern Dimension of the EU

The list of publications presented below reflects high interest in Eastern European issues in Poland. Polish think tanks, academic institutions, press as well as governmental and non-governmental institutions contribute to the debate over the new European Union's Eastern policy and future EU Eastern Neighbours: Russia (Kalinigrad Oblast), Belarus, Ukraine and Moldova.

As the following collection is not exhaustive we kindly ask interested institutions to send us information about the publications, which are not included below.

New EU eastern dimension

2003

PL Nie tylko wizy. Obwód Kaliningradzki a rozszerzenie UE, J. Biernat, K. Gmaj, M. Wokacz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2003
http://www.isp.org.pl/
The report based on press reports, expert discussions and public opinion polls aims at presenting possible consequences of the EU enlargement for Kaliningrad region.

PL Polityka Wschodnia Unii Europejskiej: perspektywa państw Wyszechradzkich, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2003
The new vision of the Eastern dimension of the European Union foreign policy from the perspective of the Visegrad states.

2002

EN Central Europe on the Eve of EU Accession, CES Report, part 2, W. Paczyński, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 2002

PL Europa Środkowa w przededniu rozszerzenia UE, w: Raport OSW, cz .II, Warszawa, 2002
New EU members joining the most powerful political and economic organisation on the continent will, on the one hand, complete their long path to freedom, but on the other will also confront them with new challenges

EN Consequences of Schengen Treaty Implementation for Poland's eastern Border. A Study of Local Community Leaders, H. Bojar, J. Kurczewska, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2002
http://www.isp.org.pl/docs/PM/eng/Polska/rep4pol.pdf

PL Konsekwencje wprowadzania układu Schengen — wyniki badań społeczności pogranicza wschodniego
The qualitative research of the border communities in Bartoszyce and Przemyśl uncovered the present situation when the border is open and revealed the expectations and fears of the local population about the perspective closure of the border. This report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries".

PL Decyzje szczytu NATO w Pradze a obszar WNP, Komentarze, M. Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The paper presents the decisions and outcomes of the NATO Summit in Prague with regard to the countries such as Russia, Ukraine and Belarus.

EN Economic Consequences of the Schengen Agreement for Labour Markets within the Polish Borderland Regions, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2002
The report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries" co-ordinated by the Institute of Public Affairs, Warsaw.

PL Głos za wprowadzeniem wiz, M. Mazur-Rafał "Rzeczpospolita", 18 stycznia 2002
Press article on introduction of visas in relation to Eastern neighbours.

PL Jak będą wyglądały stosunki Polski z krajami sąsiednimi, które nie wchodzą do Unii Europejskiej w początkowym okresie członkostwa Polski?, E. Wyciszkiewicz, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy? (red.) U. Kurczewska, M. Kwiatkowska, Katarzyna Sochacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002
Article about potential problems in relations between neighborly countries after Poland's accession to the EU.

EN Lithuanian, Latvian and Estonian Aspirations to Integrate with NATO and the EU in the Context of These Countries Relations with Russia, in: Studies 4/02, J. Hyndle, M. Kutysz, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 2002
PL Dążenie Litwy, Łotwy i Estonii do integracji z NATO i UE a stosunki tych krajów z Rosją, w: Prace 4/02, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2002
The analysis of the policies that affected the preparations of the Baltic States for the membership in the UE and NATO as well as the complex relations of these countries with Russia.

PL Nie odgradzajmy się od sąsiadów ze Wschodu, J. Boratyński "Rzeczpospolita", 7 lutego 2002
Press article presenting the case for liberal implementation of visa regulations with Eastern neighbours.

PL Nowi członkowie nowego NATO, Raport, A. Wilk, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The overview of the accession to NATO of several countries in Central and Eastern Europe and the perspectives for other countries of the region.

EN Political Consequences of the Post-Enlargement Implementation of Schengen Rules, Z. Najder, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2002
The report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries" co-ordinated by the Institute of Public Affairs, Warsaw.

EN Political Determinants of Economic Reforms in Former Communist Countries, Studies&Analyses no.242, M. Dąbrowski, R. Gortat, CASE Foundation, Warsaw, 2002

Brief characteristics of the ten years of transition, interrelations between economic and political reforms, analysis of political models, role of political institutions.

PL Polska polityka wschodnia a polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Wschodniej, M. Sabik, "Euro-Limes", czasopismo KSE AE, Kraków, 2002
http://www.euro-limes.ae.krakow.pl/files/el1(1)2002/ms_limes1(1).pdf
The author compares the eastern policies of Poland and the EU and reflects on the propositions and visions, which Warsaw can offer to Brussels after the accession.

PL Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002
Report on Polish borderlands and foreign policy.

PL Polska i kraje sąsiednie w 2001 roku, S. Dębski, [w:] Polski Przegląd Dyplomatyczny, tom 2, nr 2 (6), 2002
Article about Poland and neighbouring countries in 2001.

PL Reakcje na szczyt UE w Kopenhadze, Komentarze, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
Ten countries of Central and Eastern Europe celebrated the Copenhagen Summit. However, the perspective for the future direct neighbours of the EU Ukraine and Belarus appeared far less optimistic.

PL Rozszerzenie Unii to wspólny interes, Rzeczpospolita Online, 28 stycznia 2002

Press article representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

EN Schengen — Consequences for National Migration Policy. Poland, K. Iglicka, R. Rybicki, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2002
http://www.isp.org.pl/docs/PM/eng/Polska/rep1pol.pdf
The report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries" co-ordinated by the Institute of Public Affairs, Warsaw.

PL Sen o potędze, Antonii Podolski, "Gazeta Wyborcza", 16-17 listopada 2002
Article about the possible role of the Polish Eastern Policy in the light of the EU Enlargement and EU new Eastern policy.

EN Social Diplomacy. The Case of Poland. International Activity of Polish NGOs and their Dialogue with Government, G. Czubek (ed.), Stefan Batory Foundation, Polish NGOs Board, Warsaw 2002

PL Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych, G. Czubek (ed.), Fundacja im. Stefana Batorego, Grupa polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami kraju, Warszawa 2002

PL Partnerstwo dla polskiej polityki zagranicznej, G. Czubek (ed.), Fundacja im. Stefana Batorego, Grupa polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami kraju, Warszawa 2002

PL Wymiar wschodni UE — szansa czy ideé fixe polskiej polityki? P. Kowal (red.), Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 2002

The historical, civilisational and cultural roots of Polish interest in the eastern dimension of the European integration are presented by several authors. The relations with each of the direct neighbours are analysed in separate chapters.

2001

PL Gdzie jest mój sąsiad? W. Maziarski, "Gazeta Wyborcza", 6-7 stycznia 2001
Press article representing Polish debate about the new Eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Geopolityczne czynniki kształtujące międzynarodową pozycję Unii Europejskiej — wyznaczniki geograficzne i ekonomiczne (część 1), Kwartalnik 4/01, D. Milczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001
The academic article which assesses the geo-political potential of the EU according to its geographical and economic characteristics

PL Giedroyc nadal aktualny, B. Berdychowska, "Tygodnik Powszechny", 4 marca 2001
Press article representing Polish public debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesu integracji Europejskiej, B. Albin, J. Kupczak (red.), "Arboretum", nakł. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001
The book presents the attitudes to the European integration among the countries of Central and Eastern Europe.

PL Nasz los nie decyduje się za Bugiem, K. Wóycicki, "Rzeczpospolita", 27 stycznia 2001
Press article representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Podejmijmy poważny spór, B. Sienkiewicz, "Tygodnik Powszechny", 4 lutego 2001
Press article representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Polityka wschodnia Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia o państwa Europy Środkowo-Wschodniej — polski punkt widzenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 2001 The official standpoint of the Polish Ministry of Foreign Affairs concerning the Eastern policy of the EU in the context of the EU enlargement to the East.

PL Polska — Rosja — Ukraina, Partnerzy za Odrą, A. Madziak-Miszewska, J. Pomianowski, B. Sienkiewicz, Ośrodek Studiów Międzynarodowych, Fundacja Polska w Europie, Warszawa, 2001
The analyses of the partnership between the EU and the countries east of Odra river (Poland, Russia and Ukraine).

PL Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów, P. Jaworski (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2001
http://www.isp.org.pl/
Many experts predict that the new wall will divide Europe when Poland starts implementing Schengen Treaty. The report evaluates if such fears are well grounded.

PL Polska polityka wschodnia, pełny zapis debaty zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz redakcję "Tygodnika Powszechnego" w dniu 21 marca 2001, Fundacja im. Stefana Batorego, "Tygodnik Powszechny", Warszawa, 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/ppw.pdf
This is a record of the discussion organised by Batory Foundation and liberal Catholic weekly "Tygodnik Powszechny" about the Eastern policy of the EU.

PL Po pierwsze: interes państwa, T. A. Olszański, "Tygodnik Powszechny", 18 marca 2001
Press articles representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

EN Pro-European Atlanticists: Poland and Other Countries of Central and Eastern Europe After Accession to the EU, On the Future of Europe, Policy Paper 3, Stefan Batory Foundation, Warsaw, 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap3en.doc
PL Pro-Europejscy Atlantyści: Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej po wejściu do UE, O przyszłości Europy, Raport 3, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap3pl.doc
The report analyses the perspective changes in Euro-Atlantic relations in the context of the EU enlargement to the East.

PL Przeciw minimalizmowi, Cz. Miłosz, "Tygodnik Powszechny", 4 marca 2001
Press article representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Saper na krawędzi Europy, B. Cywiński, "Rzeczpospolita", 24-25 lutego 2001
Press articles representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Szkodliwe macierzyństwo, B. Sienkiewicz, "Tygodnik Powszechny", 21 stycznia 2001
Press article representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Szkodliwe poglądy, W. Maziarski, "Tygodnik Powszechny", 4 lutego 2001
Press article representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

EN The Common Challenge — Members and Candidates Facing the EU Future Migration Policy, On the future of Europe, Policy Paper 5, Stefan Batory Foundation, Warsaw, 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap5en.pdf
PL Wspólne wyzwanie — członkowie i kandydaci wobec przyszłej polityki migracyjnej UE, O przyszłości Europy, Raport 5, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap5pl.pdf
To combine the need for security of the borders with the human rights protection is a challenging task. The paper provides several recommendations such as the switch from "zero migration" policy to "migration management" or the harmonisation of asylum policies across the EU states.

EN The Half-Open Door: the Eastern Border of the Enlarged European Union, On the future of Europe, Policy Paper 2, Stefan Batory Foundation, Warsaw, 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap2eng.pdf
PL Uchylone drzwi: wschodnia granica rozszerzonej Unii Europejskiej, O przyszłości Europy, Raport 2, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap2pl.pdf
RUS Открытые двери: восточная граница расширенного Европейского Союза, О будущем Европы, Рапорт 2
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap2rus.pdf
The report provides a wide range of practical policy recommendations which would allow to create a more liberal border regime under the existing Schengen framework between the new members and the countries such as Ukraine, Belarus, Russia and Moldova.

PL Wszystkie błędy zostały już popełnione, J. Pomianowski, "Tygodnik Powszechny", 25 marca 2001
Press article representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

2000

EN Competition and Coexistence in the Process of EU Integration, E. Bojar, Lublin Polytechnic University, Lublin, 2000
PL Konkurencja i koegzistencja regionów w procesie integracji europejskiej, E. Bojar, Politechnika Lubelska, Lublin, 2000
http://www.pol.lublin.pl/

PL Gorycz wiz, J. Boratyński, "Rzeczpospolita", 26 lipca 2000
Press article on the issue of visas in the context of accession negotiation presenting arguments against strict visa regime in contacts with Eastern neighbours.

PL Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej: tożsamość, plany życiowe, wartości, J. Nikonorowicz, Trans Humana, Białystok, 2000
The study of the identities and values of the young dwellers of the border regions of Belarus, Poland and Ukraine.

PL Polska granica wschodnia granicą Unii Europejskiej, Raporty i Analizy 7/00, T. Paszewski (red.), Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 2000
The report analyses the possible consequences of the accession of Poland to the EU for its relations with the Eastern neighbours. The perspective changes in the spheres of the movement of people, trade and regional co-operation.

PL Polska — Niemcy — Ukraina w Europie: narodowe identyfikacje i europejskie integracje w prededniu XXI wieku, W. Bonusiak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogocznej, Rzeszów, 2000
The materials of the academic conference devoted to the issues of national identification in the context of European integration.

PL Prawne i ekonomiczne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych — Polska, Ukraina, Białoruś, E. Bojar, Politechnika Lubelska, Lublin, 2000
http://www.pol.lublin.pl/
The book is devoted to the legal and economic provisions for the inflow of the direct foreign investments in Poland, Ukraine and Belarus.

1999

PL Polska — Niemcy — Ukraina w Europie: model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy, W. Bonusiak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogocznej, Rzeszów, 1999
The materials of the academic conferences that took place in Rzeszów and Bocholt. The conferences were devoted the issues of the creation of euroregions in Central and Eastern Europe.

PL Wspólnota sprzecznych interesów? Polska i Niemcy w procesie poszerzania UE na Wschód, M. Cichocki et al., Centrum Stosunków Międzynarodowych, Friedrich Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa, 1999
The materials from the conference "The Interests of Germany and Poland in the process of European integration".

1998

PL Nowe przepaści w Europie? Gdy granica Unii Europejskiej przesunie się bardziej na Wschód, M. Lis, A. Trzecielińska-Polus (red.), Państwowy Instytut Naukowy — Instytut Śląski w Opolu, Opole, 1998
The materials of the colloquium devoted to the potential lines of division after the border of the EU has moved to the East.

PL Polska polityka wschodnia a integracja europejska, A. Podolski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, 1998
http://www.omp.org.pl/integracja_podolski.htm
A short statement about the directions of the Eastern policy of Poland as a perspective member of the EU.

PL Polska — Niemcy — Ukraina w Europie: doświadczenia transformacji i współpracy, W. Bonusiak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogocznej, Rzeszów, 1998
The materials of the academic conference devoted to the issues of transformation and co-operation among Germany, Poland and Ukraine, which was held in Lvov.

PL Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej — aspekt bałtycki i śródziemnomorsi, P. Żurawiński, Instytut Europejski, Łódź, 1998
The book is devoted to the issues of Common Foreign and Security Policy of the EU with specific attention paid to Baltic and Mediterranean dimensions.

1996

PL Niemcy, Polska, Rosja: bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw, M. Dobroczyński (red.), Wydział Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1996
The materials of the conference devoted to the issues of security policy and co-operation of Germany, Poland and Russia held in Warsaw in October 1995.

PL Polska — Niemcy — Ukraina w Europie: uwarunkowania, założenia i przesłanki wzajemnej współpracy, W. Bonusiak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogocznej, Rzeszów, 1996
The materials of the academic conference that was devoted to the conditions and reasons for the co-operation among Germany, Poland and Ukraine.

BELARUS

2002

EN Belarus — The Third Sector: People, Culture, Language, P. Kazanecki, M. Pejda (eds.), East European Democratic Centre — IDEE, Warsaw-Minsk, 2002
Collection of essays covering a variety of socio-political issues in contemporary Belarus. To a degree this publication is a continuum of the 1998 publication "Belarus — The Third Sector". This edition includes a small database of NGOs in Belarus.

2001

PL Republika Białoruś czy republika białoruska, w: Prace 3/01, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2001
The report attempts to estimate in what areas is Belarus dependant on Russia and what are the chances of gaining more independence.

EN The Forgotten Neighbour — Belarus in the Context of EU Enlargement to the East, On the future of Europe, Policy Paper 4, Stefan Batory Foundation, Warsaw, 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap4eng.pdf
BY Забытый сусед — Беларусь у кантэксце пашырэння Єўропейскага Саюзу на ўсход, Пра будыгыню Єўропы, Справаздачы 4
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap4by.pdf
PL Zapomniany sąsiad — Białoruś w kontekście rozszerzenia UE na wschód, O przyszłości Europy, Raport 4, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 2001
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap4pl.pdf
RUS Забытый сосед — Беларусь в контексте расширения Европейского Союза на восток, О будущем Европы, Рапорт 4
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap4ru.pdf
The report refutes the pessimistic view on the chances of the opposition in Belarus. The EU needs to make use of the Polish experience of neighbourhood for improving its image and promoting its policies in this country.

EN The Political System of Belarus and the 2001 Presidential Election: Analytical Articles; V. Bulhakaw (ed.); Analytical Group and East European Democratic Centre — IDEE , Warsaw-Minsk, 2001
The collection includes essays tracing the development of Belarus' political power structures from the days of the Soviet Union and a survey of the political players in contemporary Belarus. Above all, these factors are all brought into thoughtful analyses of the 2001 Presidential elections. Available in Belarusian and English.

RUS Беларусская экономика. От рынка к плану, Р. Антчак, М. Гурчиньски, П. Koзажевски, Центр Социально-Экономических Исследований, Институт Приватизации и Менеджмента (Беларусь), Варшава, 2001
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/
The report presenting the developments from market to planned economy in contemporary Belarus.

2000

EN Impact of the Russian Crisis on the Belarussian Economy, Studies&Analyses no. 206, R. Antczak, S. Bogdankiewich, P. Daneiko et al., CASE Foundation, Warsaw, 2000

The economic system in Belarus prior to the first quarter of 1998 and consequences of the Russian financial crisis on the Belarussian economy.

MOLDOVA

2002

EN Consequences of Schengen Treaty Implementation on Moldova's Western Border, V. Gheorghiu, I. Jigau, N. Vladicescu, Institute for Public Policy, Moldova, in co-operation with the Institute of Public Affairs, Warsaw, 2002
http://www.isp.org.pl/docs/PM/eng/Moldawia/rep4mold.pdf
The report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries" co-ordinated by the Institute of Public Affairs, Warsaw.

EU Enlarged, Schengen Implemented — What Next? Political Perspectives, N. Chirtoaca, O. Graur, V. Gheorghiu, Institute for Public Policy, Moldova, in co-operation with the Institute of Public Affairs, Warsaw, 2002
http://www.isp.org.pl/docs/PM/eng/Moldawia/rep3mold.pdf
The report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries" co-ordinated by the Institute of Public Affairs, Warsaw.

EN National Identity versus Foreign Policy in the Republic of Moldova, A. Eberhardt, [in:] "ThePolish Foreign Affairs Digest", vol. 2, no 3 (4), 2002
PL Tożsamość narodowa a polityka zagraniczna Republiki Mołdowy, A. Eberhardt, [w:] "Polski Przegląd Dyplomatyczny", tom 2, nr 4 (8), 2002

EN The Western Border of the Republic of Moldova — the Future Schengen Border, V. Galca, E. Hristev, Institute for Public Policy, Moldova, in co-operation with the Institute of Public Affairs, Warsaw, 2002
http://www.isp.org.pl/docs/PM/eng/Moldawia/rep2mold.pdf
The report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries" co-ordinated by the Institute of Public Affairs, Warsaw.

2000

EN Is Moldova Ready to Grow? Assessment of Post-crisis Policies (1999-2000), Studies&Analyses no.220, L. Lubarova, O. Petrushin, A. Radziwiłł, CASE Foundation, Warsaw, 2000

The assessment of the growth potential in Moldova after crisis.

EN Labour Developments in Moldova, Studies&Analyses no.210, E. Jarocińska, CASE Foundation, Warsaw, 2000

RUS Ситуация на рынке труда, Studies&Analyses no.210, Е. Ярочиньска

EN Moldova in 1995 — 1999: Macroeconomic and Monetary Consequences of Fiscal Imbalances, Studies&Analyses no.205, M. Jarociński, CASE Foundation, Warsaw, 2000

RUS Молдова в 1995-1999 гг.: макроэкономические и монетпрные последствия фискальной несбалансированности, Studies&Analyses no.205

The report analysing the macroeconomic and monetary consequences of fiscal imbalances in Moldova during years 1995-1999.

RUSSIA — KALININGRAD REGION

2002

EN Big Business in the Russian Economy and Politics under Putin's Rule, in: Studies 5/02, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 2002

PL Wielki biznes rosyjski w gospodarce i polityce rządów Putina, w: Prace 5/02, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The analyses of the political and economic role of big business in Russia.

PL Kaliningrad w perspektywie rozszerzenia UE, Raporty i Analizy 2/02, T. Paszewski, A. Maciejewski, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 2002
The report tackles two issues, which affect the future of Kaliningrad region. First, the Relations between the EU and Russia. Second, the changes that occurred recently in the inside the region.

PL Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie tranzytu do Kaliningradu, Komentarze, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The communiqué of the EU about the transit through Kaliningrad region.

PL Obwód Kaliningradzki, Biuletyn nr 8-10, Ośrodek Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, 2002
The detailed review of the economic, political and social situation of Kaliningrad region is presented by the research centre of the neighbouring region in Poland.

PL Reakcje na szczyt praski NATO w państwach zaproszonych do członkostwa w Sojuszu, Komentarze, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The overview of the reactions on the NATO Summit in Prague by the countries, which were invited for the membership.

EN Relations between Russia and NATO before and after September 11th, in: Studies 4/02, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 2002
PL Stosunki Rosja — NATO przed i po 11 września, w: Prace 4/02

EN Russian Power Industry Shortly before Reforms, in: Studies 5/02, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 2002

PL Rosyjska energetyka w przededniu reformy, w: Prace 5/02, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The report analyses the state of Russian power industry on the eve of the recent reforms.

PL Siedem mitów na temat Kaliningradu, Punkt widzenia, K. Pełczyńska-Nałęcz, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The identification and the placing in the real context of the most important "myths" appearing in the debate on the transit to Kaliningrad in the light of the EU enlargement.

PL Szczyt Rosja — UE: Moskwa przystąpiła do ofensywy, Komentarze, M. Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
A short commentary on the new character of Russian policy regarding Kaliningrad region and its position on the future border with the EU.

PL Szczyt Rosja — UE: Moskwa uniknęła propagandowej porażki, Komentarze, M. Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
A short commentary on the results of the EU-Russia Summit. The authors argue that Moscow has escaped "propaganda loss".

EN The "Pro-Western Turn" in Russia's Foreign Policy: Causes, Consequences and Prospects, Policy Briefs, M. Menkiszak, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 2002
PL "Prozachodni zwrot" w polityce zagranicznej Rosji: przyczyny, konsekwencje, perspektywy, Punkt widzenia, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2002
From Europe and Poland's point of view, one of the most important recent developments in international politics was the re-orientation of Russia's foreign policy. The publication refers to the shift in the foreign policy of Russia since President V. Putin is in office.

2001

PL Obwód Kaliningradzki w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, w: Prace 2/02, B. Cichocki, K. Pełczyńska-Nałęcz, A. Wilk, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2001
Publication is a part of the debate devoted to the situation in Kaliningrad region and the effects it entails for the neighbouring countries.

2000

EN Overcoming Alienation, Kaliningrad as a Russian Enclave inside the European Union, On the future of Europe, Policy Paper 1, Stefan Batory Foundation, Warsaw, 2000
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap1eng.rtf

PL Przezwyciężanie obcości, Kaliningrad jako rosyjska enklawa wewnątrz Unii Europejskiej, O przyszłości Europy, Raport, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 2000
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap1pl.rtf
Being in direct neighbourhood with Kaliningrad, Poland can offer the EU the strategies of co-operation with this region.

PL Unia Europejska a Rosja — strategiczne partnerstwo? Wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej, Materiały z konferencji CSM, 11 grudnia 2000 r., Raporty i Analizy 2/01, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 2000
The conference reflected on the EU strategy towards Russia. It analysed the issue of the trade in natural resources between Russia and the EU. The position of Poland with regard to these relations and strategies was considered.

UKRAINE

2003

EN More then Neighbour — Proposal for the EU's Future Policy towards Ukraine, Stefan Batory Foundation Warsaw, International Renaissance Foundation Kyiv, Warsaw-Kyiv 2003
Policy recommendations concerning future EU policy towards new Eastern neighbour — Ukraine. Part of the policy project "The Enlarged EU and Ukraine: New Relations".

PL Ukraina a NATO, Janusz Onyszkiewicz, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 2003
http://www.csm.org.pl/

PL Ukraina: Brzydkie kaczątko Europy? Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2003
The overview of the positive changes in Ukrainian economy and politics.

EN Ukraine Economic Outlook: Tendencies, Estimates, Forecasts, CASE-Ukraine, Kiev, 2003
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/
The quarterly overview of current macroeconomic tendencies taking place in the economy of Ukraine, but also quarterly forecasts of GDP, value added, exchange rate, inflation rates, monetary aggregates, and other indicators.

2002

PL Kształtowanie rynku szkolnictwa wyższego: Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej, R. Patora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń — Łódź, 2002
The book about the formation of the market of higher education in the context of European integration on the examples of Poland and Ukraine.

EN EU Enlarged, Schengen Implemented — What Next? Political Perspectives for Ukraine, O. Malynovska, International Centre for Policy Studies, Ukraine, 2002
http://www.isp.org.pl/docs/PM/eng/Ukraina/rep3ukra.pdf
The report is a part of the international project "The Consequences of the EU Enlargement and Implementation of Schengen Acquis by the Candidate Countries" co-ordinated by the Institute of Public Affairs, Warsaw.

EN New Neighbourhood — New Association. Ukraine and the European Union at the Beginning of the 21st Century, On the future of Europe, Policy Paper 6, Stefan Batory Foundation, Warsaw, 2002
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap6eng.pdf
>PL Nowe sąsiedztwo — nowe stowarzyszenie. Ukraina i Unia Europejska na początku XXI wieku, O przyszłości Europy, Raport 6, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 2002
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap6pl.pdf
RUS Новое соседство — новое объединение: Украина и Европейский Союз, О будущем Европы, Рапорт 6
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap6rus.pdf
UA Новы сусiду — нова спiвдружнiсть — Украïна i Європейський Союз на початку XXI столiття, Про майбутнє Європи, Звiти 6
http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/rap6ua.pdf
The recognition of Ukraine's aspiration to join the EU, the simplification of visa regulations for the Ukrainian citizens and the youth exchange programs are offered as the means of improving the relations of the EU with its perspective direct neighbour.

EN Overview of Macroeconomic Tendencies in Ukraine During 2000-2001. Prospects of — Ukraine's Economic Development for 2002 — 2003, Working paper, CASE-Ukraine, Kiev, 2002
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/

PL Sposób pożycia: Polska — Rosja, J. Pomianowski, Rzeczpospolita Online, 27 lipca 2002

Press articles representing Polish debate about the new eastern dimension of the EU and Poland's.

PL Stosunki polsko-ukraińskie w ostatniej dekadzie, M. Siwiec, [w:] "Polski Przegląd Dyplomatyczny", tom 2, nr 6 (10), 2002

EN The Sources of Economic Growth in Ukraine After 1998 Currency Crisis and the Country's Prospects, M. Dąbrowski, M. Jakubiak, CASE Foundation, CASE-Ukraine, Warsaw, 2002
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/
Macroeconomic outlook for the years 1998-2001, role of external sector, microeconomic prerequisites for growth, changes in the agrarian sector, progress achieved in the financial sector, fiscal policy and fiscal management, alternative growth scenarios, policy recommendations.

EN The "Strategic Partnership" between Poland and Ukraine, R. Zięba, [w:] "The Polish Foreign Affairs Digest", vol. 2, no 3 (4), 2002

EN Ukrainian Metallurgy: The Economic Link in the Oligarchic System, in: Studies 5/02, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 2002
PL Ukraińska metalurgia: gospodarcze ogniwo oligarchicznego systemu władzy, w: Prace 5/02, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The report attempts drawing a link between the economic realities of metallurgy in Ukraine and the maintaining of the oligarchic system of power in this country.

PL Współpraca Ukrainy z UE i NATO, Komentarze, A. Górska, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 2002
The commentary on the co-operation between Ukraine and the EU and NATO.

2001

EN Comparative Analysis of Bankruptcy Procedures in Ukraine and Poland, Working Paper, CASE-Ukraine, Kiev, 2001
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/

PL Polsko-ukraińskie asymetrie, Z. Najder, Rzeczpospolita 8 listopada 2001
Press article on the Polish-Ukrainian relations critically examining the the assymetry in mutual relations.

PL Polska — Ukraina: wzajemny wizerunek, J. Konieczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2001
http://www.isp.org.pl/docs/PE/wizerunek/polska_ukraina.pdf
The author suggests that in the long-term perspective the contacts between Poland and Ukraine can lead to the increase of the pro-Western attitudes in Ukraine.

PL System bankowy i nadzór bankowy na Ukrainie — skutki niespójnej polityki reform, Studies&Analyses no.226, K. Kloc, CASE Foundation, Warsaw, 2001

The evolution of banking sector in Ukraine in the years 1991-2000, bank supervision and consequences of inconsistent reform policy.

RUS Банковские системы Украины, Грузии и Кыргызстана и проблема банковского кризиса, Исследования и Анализы № 236, К. Клёц, Центр Социально-Экономических Исследований, Варшава, 2001

Banking systems in Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan and banking crisis.

2000

EN An Approach to Forecasting Ukrainian GDP from the Supply Side, Studies&Analyses no. 196, A. Kudina, CASE Foundation, Warsaw, 2000
http://www.case.com.pl/
An attempt to model the supply side of the Ukrainian economy developed through an estimation of aggregate production functions in its simplest form, i.e. Cobb-Douglas.

PL Europejski wybór Ukrainy, Z. Najder, Rzeczpospolita, 13 listopada 2000
Press article on European perspectives of Ukraine.

PL Polityka polska wobec Ukrainy i jej postrzeganie w krajach Unii Europejskiej (zapis dyskusji), Raporty i Analizy 3/00, Centre of International Relations, Warsaw, 2000
Ukraine is the only state among three perspective direct neighbours of Poland in the EU who declared its wish to co-operate with the EU. Poland should support Ukraine in Brussels and maintain special relations with it.

EN Reforms for Ukraine: Ideas and Actions, J.M. Szyrmer, D. Snelbecker, CASE-Ukraine, Kiev, 2000
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/
The book contains a collection of articles produced by the Harvard/CASE Ukraine Project team. The activities of the Project have been funded by the United States Agency for International Development (USAID). Diverse concepts and ideas concerning post-Soviet transition are presented. The analysis and evaluation of current experience with transition are used to formulate policy recommendations for Ukraine and other countries of the region.

EN The Barter Economy: Non-Monetary Transactions in Ukraine's Budget Sector, J. M. Szyrmer, CASE-Ukraine, Kiev, 2000
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/
This book is an attempt to systemise the knowledge on the non-monetary settlements in the budget sphere, and to propose the strategies toward a solution of this problem.

EN Ukraine's Foreign Trade. Developments and Forecasts, Studies&Analyses no.207, Y. Kuz'myn, CASE Foundation, Warsaw, 2000

Major developments of Ukrainian foreign trade for the years 1997 — 1999, results of modelling and short-term forecasts.

EN Ukraine Through Transition: Challenges and Strategies, J.M. Szyrmer, K.M. Sultan, CASE-Ukraine, Kiev, 2000
http://www.case.com.pl/
http://www.case-ukraine.kiev.ua/

RUS Административное регулирование цен в экономике Украины в 1998 — 1999 гг., Исследования и Анализы № 217, Д. Кику, Центр Социально-Экономических Исследований, Варшава, 2000

Administrative regulation of prices in Ukrainian economy

RUS Концептуальные проблемы оценки перераспределительной деятельности государства и фискальной несбалансированности в период трансформации экономики на примере Украины, Исследования и Анализы № 213, М. Маркевич, Центр Социально-Экономических Исследований, Варшава, 2000

Conceptual problems of distributive activity of the state and fiscal imbalance in the period of transition: the case of Ukraine.

1998

PL Edukacja młodego pokolenia Polaków i Ukraińcow w kontekście integracji europejskiej: nadzieje i zagrożenia, R. Kucha, E. Kłos (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1998 The materials of the international conference devoted to the issues of education in Poland and Ukraine in the context of European integration.

ADDRESSES OF THE POLISH INSTITUTIONS WHICH CONTRIBUTE TO THE POLISH DEBATE ON EASTERN POLICY

Centre for Eastern Studies / Ośrodek Studiów Wschodnich
6A Koszykowa str., 00-564 Warsaw
tel.: (+48 22) 525 80 00, fax: 525 80 40
e-mail: info@osw.waw.pl
http://www.osw.waw.pl/

Centre for International Relations / Centrum Stosunków Międzynarodowych
25 Emilii Plater, 00-688 Warsaw
tel.: (+48 22) 646 52 67, fax: 646 52 58
e-mail: info@csm.org.pl
http://www.csm.org.pl/

Centre for Social Economic Analyses (CASE)/ Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
ul. Sienkiewicza 12, IV p., 00-944 Warsaw
tel.: (+48 22) 622 66 27, fax: 828 60 69
e-mail: case@case.org.pl
http://www.case.com.pl/

Centre for Social Economic Studies (CASE — Ukraine)
10 Starokyivska str., suite 15, Kyiv 04116, Ukraine
tel.: (+38 044) 213 26 14, fax: 213 24 68
e-mail: info@case-ukraine.kiev.ua

Centre of Political Thought / Ośrodek Myśli Politycznej
37 Kościuszki str., 30-105 Kraków
tel.: (+48 12) 422 88 85, fax: 422 88 85
e-mail: omp@mail.ipl.net
http://www.omp.org.pl/

European Centre of Warsaw University / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
22 Niepodleglości Alley, 02-653 Warsaw
tel.: (+48 22) 845 19 07, 646 05 36, fax: 845 19 07
e-mail: europauw@mercury.ci.uw.edu.pl
http://www.ce.uw.edu.pl/

European Institute / Instytut Europejski
262/264 Piotrkowska str., 90-361 Łódź
tel.: (+48 42) 637 50 47, fax: 637 05 86
e-mail: instytut@ie.lodz.pl
http://www.ie.lodz.pl/

Institute of Public Affairs / Instytut Spraw Publicznych
9 Flory str., IV fl., 00-586 Warsaw
tel.: (+48 22) 845 68 58, fax: 845 68 62
e-mail: isp@isp.org.pl
http://www.isp.org.pl/

The Polish Institute Of International Affairs / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa
tel.: (+48 22) 556 8000, fax: 556 8099
http://www.pism.pl/

Stefan Batory Foundation / Fundacja im. Stefana Batorego
10A Sapieżyńska str., 00-215 Warsaw
tel.: (+48 22) 536 02 00, fax: 536 02 20
e-mail: batory@batory.org.pl
http://www.batory.org.pl/

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne — IDEE
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/16
tel./fax.: (+48 22) 827 95 87, 828 03 50

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP / Polish Foreign Ministry
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
tel. (+48 22) 523 90 00
http://www.msz.gov.pl/

"Gazeta Wyborcza" on-line (daily)
http://www.gazeta.pl/

"Rzeczpospolita" on-line (daily)
http://www.rzeczpospolita.pl/

"Tygodnik Powszechny" (weekly)
http://www.tygodnik.com.pl/

Programy dotacyjne Programy operacyjne Fundusze powierzone Programy zakończone